Aktualności

ZMIANY W REGULAMINIE KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

dodano: 2018-02-19

Z dniem 17.05.2018 ulega  zmianie  :§ 7 pkt. 2

Oraz dodaje się pkt 4 a

§ 7. Postanowienia końcowe

Z dniem 17.05.2018 ulega zmianie § 7 pkt. 2

Który otrzymuje brzmienie :

2. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie  www.glogow.spolem.org.pl  , z miesięcznym wyprzedzeniem.

Oraz dodaje się pkt.4 a

4 a. Punkty gromadzone na karcie , których klient nie wymienia na bony w przeciągu jednego roku są dezaktywowane z konta klienta co jest jednoznaczne z ich utratą.

 

Pozostałe ustalenia regulaminu pozostają bez zmian.

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO SPRZEDAWCĘ- KASJERA

dodano: 2018-01-31

WYDŁUŻENIE GODZIN OTWARCIA SKLEPÓW

dodano: 2017-12-29

OD STYCZNIA 2018 WYDŁUŻAMY GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW

ul. G. MORCINKA  8 w SOBOTĘ sklep czynny do 21,00

ul. NIEDZIAŁKOWSKIEGO  2 w SOBOTĘ sklep czynny do 21,00

 

ZAPRASZAMY!!!